Bİyogaz
EkoRE, tüm biyogaz projelerinde EPC ve proje geliştirme hizmetlerinin sunuyor sunabiliyor. Kurulumu yapıyor olan biyogaz tesisinin kurulmasını planlıyoruz için EkoRE'ye göre en uygun servis vermekteyiz.
Biogaz Enerjisi

BİYOGAZ ENERJİSİ NEDİR?

Biyogaz tesisleri, bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler gibi organik atıklar içerisinde metan gazı ile elektrik ve ısı üretimine olanak sağlar. Tesis yapısının ve pazarının belirlenmesinde en önemli etken atıklarının cinsleri ve miktarlarının belirlenmesidir. EkoRE olarak biyogaz tesislerinde bölgesel kapasitenin belirlenmesinde ön fizibilite hazırlık faaliyetlerinde başlayarak, tesis kurulum ve tesis alma süreçleri de dahil olmak üzere bir ek teslim projesinde mühendislik ve hizmet sunmaktayız.

 

NEDEN BİYOGAZ?

Güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra başka bir yenilenebilir enerji çeşidi olan biyogaz, özel tesis tesislerinde işlenerek ısı ve elektrik kullanımı. Biyogaz tesislerinin avantajlarını aşağıdaki gibi sıralanabiliriz:

  • Bu tesislerin kaynağı olan organik atıkların çevrede
  • İyi yönetilen bir tesisin fosil yakıtlara göre çok daha az karbon salınımı yapması.
  • Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması
  • Enerjinin üretildiği yerde tüketilmesi ve beklenmedik enerji tasarrufu yapıyor minimuma indirgenmesi
  • Devlet destekli bir yatırım olduğu için yatırımların öğrenmesinden yararlanabilmesi.