Rüzgar
EkoRE projelerin her hangi bir aşamasında özel bir konuda danışmanlık hizmeti verebileceği gibi, sektörde deneyimi olmayan yatırımcılara proje geliştirme aşamasından santralin işletme aşamasında kadarki tüm aşamaları için de hizmet edebilmektedir.

Rüzgar Enerjisi Nedir?

Tüm yenilenebilir enerji türlerinin (Gel-git ve jeotermal enerji hariç) ve fosil yakıtların kaynağı güneşten gelmektedir. Güneş, yeryüzüne saatte 174.423.000.000.000 kW ışınım yayar. Güneşten gelen enerjinin yaklaşık yüzde 1 ile 2’si rüzgar enerjisine dönüştürülür. Rüzgar enerjisi, rüzgarı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket (kinetik) enerjisidir. Bu enerjinin bir bölümü yararlı olan mekanik veya elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Rüzgar türbinleri, rüzgardaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir.

Bir rüzgar türbini genel olarak kule, jeneratör, dişli kutusu, elektrik-elektronik elemanlar ve kanatlardan oluşur. Rüzgar türbinleri dönme eksenine göre "Yatay Eksenli Rüzgar Türbinleri" ve "Düşey Eksenli Rüzgar Türbinleri" olmak üzere iki ana sınıfa ayrılır.

Rüzgar Enerjisi
 

Rüzgar Enerjisinin Avantajları

Rüzgar Enerjisi
  • Kısa sürede kendisini amorti edebilir.
  • Rüzgar sonsuz, tükenmez bir enerji kaynağıdır ve ücretsiz faydalanılabilinir.
  • Rüzgar türbinleri enerji üretirken herhangi bir çevre kirliliği veya karbon emisyonuna yol açmaz.
  • Rüzgar türbinleri kuruldukları yerlerde çok az alan kaplar. Altında kalan alan hala kullanılabilir. Tarımsal alanlarda tarım faaliyetlerine devam edilebilir.
  • Çoğu insan rüzgar türbinlerinin hoş bir görüntü oluşturduğunu söylemektedir.
  • Şebekeden uzak veya şebeke olmayan bölgelerin kendi ihtiyacını karşılamak için kullanılabilir.
 

Türkiye’ deki Rüzgarın Mevcut Durumu

Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeli bakımından Avrupa’daki zengin ülkelerden birisidir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’de özellikle Marmara ve Ege kıyı şeridi sürekli ve düzenli rüzgar almaktadır. Ülkemiz kurulu güç büyüklüğü olarak ilk 20 ülke içindedir.

2023 yılında yenilenebilir enerjiye dayalı olarak üretilen elektriğin tüm üretim portföyündeki ağırlığının yüzde 30 düzeyine gelmesi ve rüzgar enerjisine dayalı kurulu gücün en az 20.000 MW olması hedeflenmiştir. Bu hedef gerçekleştiğinde Türkiye ilk 5 ülke içerisinde yer alacaktır.