Ne Yapıyoruz

Proje Geliştirme

Uygun arazilere elektrik üreten tesislerin kurulumu için gereken süreçlerin tamamını kapsar. Bu süreç sahanın bulunması, teknik keşfinin yapılması, ticari kriterlerin kontrolü, hukuksal kontrolü ve dağıtım şirketine başvuru aşamaları ile başlamaktadır. Sonrasında proje onayı, imar onayı ve benzeri resmi süreçler yer almaktadır.

Saha keşif süreci

Güney cephesine eğimli olması, elektrik hattına yakın olması, zemin yapısının inşaata uygun olması, teknik anlamda yeterli miktarda elektrik tüketiminin bulunması ve uygun arazilerin tespit edilmesi sürecidir.

Sahanın teknik keşfinin yapılması

 • Elektriksel:
  Sahanın enerji nakil hatlarına yakınlığı, hatların uygunluğu gibi, elektriksel yönden projenin yapılabilirliğinin kontrol edildiği süreçtir.
 • Resmi süreçler:
  Tarihi sit alanı olmaması, planlanan kurulumun kültür ve tabiat koruma varlıklarına zarar vermemesi, kuş göç yolları üzerinde olmaması gibi önemli kriterler göz önünde bulundurularak, projenin gerçekleşeceği alanın mevzi imar çalışmalarının yapılabilirliğini kontrol eden süreçtir.

Sahanın ticari kriterlerinin kontrolü

Arazinin alım-satım fiyatları, rayiçlerin kontrol edilmesi ve projenin fizibilitesinin değerlendirilmesinin yapıldığı süreçtir.

Sahanın hukuksal kontrolü

İpotek ve haciz gibi yatırımcıya sorun teşkil edebilecek herhangi bir unsurun bulunmaması için tapu kadastro kontrollerinin yapılması, gayrimenkulün uygunluğunun tespit edilmesi sürecidir.

Dağıtım şirketi başvurusu

Dağıtım şirketinin istemiş olduğu evraklar hazırlanıp lisanssız elektrik başvuru süreci başlatılır. Onay alınınca sonraki aşamalara geçilir.

 • Proje Onayı:
  Dağıtım şirketince verilen bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda belirtilen sürelerde elektrik ve statik proje onaylarının alındığı süreçtir.
 • İmar onayı:
  İmar öncesi 11 muhatap kurumun görüş ve onaylarının istenmesi ve ilgili kurumlarca olumlu görüşlerin verilmesi sonrasında imar onaylarının alınmasını kapsayan süreçtir.
 

EPC

EPC, projenin detaylı mühendislik tasarımını, gerekli olan bütün malzemelerin tedariğini, tesisin veya varlığın inşasından teslimine kadar olan süreçlerin tümünü temsil eder.

Saha keşfi:

Uygulanacak santral tipine göre seçilmesi planlanan arazinin teknik, fiziki ve beşeri özellikleri, proje geliştirme ekibimiz tarafından detaylıca incelenir.

Projelendirme:

Proje geliştirme ekibimiz tarafından toplanan veriler, deneyimli mühendislerimiz tarafından ayrıntılı bir teknik incelemeye tabi tutulur ve gerçekleştirilen tasarımlar müşteri onayına sunulur.

Kurulum:

Müşteri tarafından onaylanan nihai projeler EkoRE’nin uzman kurulum ekibi tarafından dünyada kabul görmüş standartlar çerçevesinde, proje takvimine ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilir.

Teslim ve devreye alma:

Kurulumu tamamlanan tesisler gerekli bütün testlere tabi tutularak, resmi teknik personel eşliğinde devreye alınır ve müşteriye teslim edilir.

Kurulum sonrası hizmetler:

EkoRE’nin kullandığı veri izleme ve değerlendirme altyapısı sayesinde hizmet verilen bütün tesisler özenle takip edilerek arıza önleme, arıza anında hızlı müdahale etme ve enerji üretim performansını maksimum seviyede tutmaya yönelik olarak işletilir.

 

Yatırım

EkoRE, güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili birçok alanda yatırım yapmaktadır. Bünyesinde geliştirdiği projelere ek olarak, uygun bulduğu fırsatları da değerlendirmektedir. EkoRE tüm projelerinde, finansal ve mühendislik çalışmalarını kendi bünyesi içinde tamamlamakta ve uygun bulduğu projeleri, yatırım sürecinde, hem kendi hem de ortak yatırımcıları ile gerçekleştirmektedir.